Bürke isminin anlamı

Burkenin isminin anlamı nedir
.

Burke Yalçın