Arca isminin anlamı

ARCA (Ç): Öz Türkçe de --> Arça/Arca: Çam Ağacı demektir.

Hasan Ali KAYA