Sualp isminin anlamı

Muhteşem oğlum benim.

Şafak