İskender isminin anlamı

Büyük iskender’e buisim şöyle verilmiş: iskenderin annesi yunancada xander , farsçada sender ismiyle bilinen bizdede kadın ağacı denen , ( gövdesi kadına benzeyen ) birağaçtan elde edilen ilaç - merhem ile sağlığına kavuşmuştur. Yoksa anne iskenderi doğuramadan vefat edecekmiş. Bu ilaca ozaman alexander diyorlarmış. Annesi oğluna bu ilacın ismini vermiş. Daha detaylı bilgi için taberi’ nin 4 ciltlik dünya tarihi ansiklopedisine bakılabilir. Konu burada çok detaylı anlatılmış.

İskender Nüfer