Atilla isminin anlamı

Güzel bir Türk ismi olduğu için seviyor ve öneriyorum.

Atilla AKPINAR

Türk kaynaklarına göre volga nehri’nin eski ismi olan atıl/itil/atal/etil kelimelerine oralı anlamı veren illa kelimesiyle birleşmesi sonucu attila ismi oluşmuştur. Etil; aynı zamanda, büyük nehir demek olmuştur. Diğer bir görüşe göre at/atıl/atılmak anlamına gelmiştir. Diğer bir türk efsanesine göre ise; kendisine atlı han’da denilmiştir. Got dilinde attila kelimesi; “atacık” anlamına gelmiştir. Macar kaynaklarına göre; yargı anlamına gelen, ítélet kelimesinden türemiştir. İngilizce’ye etele, etla olarak geçmiş, almanca’da ise etezel olarak geçmiştir. Macaristan’da yaygın kullanım attila iken türkiye’de atilla veya atila şeklinde kullanılmıştır. İsim; türkçe olması nedeniyle, yeni çocuğu olan ailelere tavsiye edilebilmiştir.

Atilla Balıbey

Bencede en güzel isim çift "t" ile olunca marca ismi oluyor.

Atilla Han

En iyi isim.

Atilla Erden