Abdülhan isminin anlamı

Türkçede Abdulhan'a karşılık geldiği söylenmiş. Abd kelimesi Arapçadır
Hanınkulu anlamına gelir. Arapça + Türkçe birleşik isimdir.

apa tarkan