Davud isminin anlamı

davud ismi kur'anda geçmiyor diye açıklama yapan kim acaba bakara suresi 251 ayet,Nisa suresi 163 ayet,Maide suresi 78 ayet,Enam suresi 84 ayet,isra suresi 55 ayet,Enbiya suresi 78 ayet,79 ayet,Neml suresi 16 ayet,Sebe suresi 10 ayet,13 ayet,Sad suresi 17,22,24,26,30 ayetler Lütven araştırmadan kuranda yok geçmiyor diye açıklama yapmayın

Davud TUNÇ