Efken isminin anlamı

bu ismin yıkım getiren yıkıcı diye bir anlamı da var

dxghdflsgigmb