Münib isminin anlamı

Münib ismi Kur'an'da geçer bkz. HÛD Suresi 75. ayet

Münip Rızvanoğlu