Faik isminin anlamı

Faik ismi önde gelen, üstün gibi anlamları taşır. Halk dilinde fayık olarak bilinir.

yunus emrenin bir mısrasında her işleri faiktir diye satırda geçen anlamı eski dönemlerde üstün olarak kullanıldığının kanıtıdır.

Faik Köseoğlu

Bu ismin kökeni arapçadan değil farsçadan gelmektedir.

Faik Çetintaş