Ülken isminin anlamı

Ülken ismi, açıklamadaki gibi (senin) "ülke"n, "vatanın" anlamında değildir. Göktürk alfabesinden arap alfabesine geçişte malesef, bazı seslerimiz dejenere olmuştur (kaf-kef farkı burada karşımıza çıkıyor). Bu isim bazen ülken bazen de ülgen şeklinde kullanılır (alfabe/transkripsiyon yorumu). Orta asya kültünde iyilik tanrısının adıdır. Bazı kaynaklarda ise gök tanrının adıdır.

Nomad Touareq