Kayla isminin anlamı

Anlamadığım bir şey var..
Kayla ile Kaylinaa ne alakaaa???

SananeYaaa

Kayla (veya Kayliñña) eskiden Beta Israel'in (Etiyopya Yahudileri) bir kısmı tarafından konuşulan Agaw diline yakın bir lehçedir. Kayla bazen genelleme yapılıp bütün Agaw lehçeleri için de kullanılır. Bu dilin varlığı Aşkenaz Yahudisi olan bir dilbilimci Faïtlovich'in (1881-1955) Etiyopya'da kullanılan Ge'ez alfabesi ile yazdığı yayımlanmamış notları sayesinde ortaya çıktı. Kayla'nın Agaw'ın batı ve orta kolları arasında bir köprü olduğu düşünülür. Nesli tükenmiştir.

yağmur kara