Linda isminin anlamı

Güzel bir isim. İsteyen 2. İsimle koyabilir. Söylenmesi çok hoş anlamı da.

Hamide

İyi.

Asu

Gavur ismi oldugu anlaşılıyor. Müslüman türk evladına, gavur ismi koymak yakışmaz. Ama ülkemizdeki gayr-i müslimler bu ismi kullanabilir.

Mehmet Rauf