Remle isminin anlamı

Remle peygamberimizin hanımlarından birinin ismidir. Asıl adı remle ümmü habibe’dir. Ebu süfyanın kızıdır.

Emine