Neslihan isminin anlamı

Küçük olduğum ve açılamadığım ilk aşkımın adı :) asla unutulmaz.

Sami Gülen

Dil Fonetiği açısından çok güzel bir isim, söylendiğinde, insanda; isim sahibi olan kişinin asaletli biri olduğu hissini uyandırıyor.

Dinçer Gözüpek