Havle isminin anlamı

Bu isim Bilinen şekli ile kelime içlerinde her manası ayrı ayrı kullanılabilinir, bununla birlikte özellikle sabır ve destek arayışı içine giren Mümin bir kulun ALLAH c.c. zikrederken Kullandığı La Havle Vela Kuvvete İlla BillaHi'l Âliyyil Aziym. derken ki manası sadece bir anlamını değil tüm anlamlarının birleşerek tam doğru ve ALLAH c.c. ya yakışan manasını ortaya çıkarır,
O da şudur; ALLAH c.c. Güç Kuvveti Bir yere müdahale etmek için karar verilmiş ve harekete geçilmiş bir kuvvet değil, Bulunduğu makam dolayısı ile Hiç kimsenin onun izni olmadan onun izin verdiği sınırları aşamaması veya anlayamaması bakımında Yücelik li bir İkdidar Kuvvetidir.
Örneklersek; Bir sıradan kişi Bulunduğu ülkenin Yöneticisine onun izni olmadıkça elini kolunu sallayarak istediği zaman gidip onunla hasbihâl yapamayacağı durum. (Teşbihte hata olmaz İnşallah)
Zatının bulunduğu Yücelikten dolayı etrafta uyandırdığı Korku ve/veya Saygı durumları.
Selam ve Dua ile

HALUK DİLER KARATEKİN