Berzah isminin anlamı

cahiller KURAN da MÜMİNÜN suresinde geçiyor 100. ayette..

fedai