Tuyan isminin anlamı

Tuyan erkek ismi değil ve kökeni de farsça.Tuyan üniksek bir isim .

anonim