Kubilay isminin anlamı

"kubilay"; hun kökenli öz türkçe bir isimdir. "kubil" ve "ay" kelimelerinden oluşur. "kubil" gökyüzü anlamına gelir. Ay ise güzellik,temizlik demektir. Kubilay gökyüzündeki güzellik(ler) anlamına gelir. Ayrıca yakutlarda bu iki kelimenin bileşiminden "kubay" diye de bir kelime vardır. "kubay" temizlik tanrıçasıdır.

kubi: (kubil) gökyüzü, feza, sema. Mec. Başsızlık ve sonsuzluk.

ay: türk kültüründe bu ad güzellik, temizlik, ahlaklılık vb. Değerleri de içeren birçok öğeyi içinde barındıran bir sembol ve mecaz olarak kullanılmıştır. Çok önceleri erkeklerde kullanılmasına
karşın, zamanla kız çocuklarına ad olarak verilmiş, gerek başta, gerekse de son da, birleşik ad olarak değerlendirilmiştir.

http://ww. Hunturk. Net/.
.

Kubilay Yaz

Kubilay...
yorum açıkca yazmış zaten, bişeyler katmaya gerek yok ;)

Kubilay Yılmaz