Talut isminin anlamı

Talut ismi Kuran'da geçmiyor denmiş;ama Bakara suresi 247 ve 249 da geçiyor...
saygılarımla

muharrem