Barhan isminin anlamı

Barhan kelimesinin aslı bahrhan dır.Bahriye(deniz) den gelir ki anlamı "denizler fatihi,amiral" dir.(Bkz.Bahr-ü Berreyn) Ayrıca dilimize geçerken ilk h harfi düşmüştür. Diğer bir anlamı da Bar(su) "yağmurların sultanı" dır

barhan taşkın