Zübeyr isminin anlamı

Zübeyr b. Avvam cennetle müjdelenen 10 kisiden biri
.

Zübeyr Korkut