Saib isminin anlamı

İsmim sadece arapçada değil aynı zamanda osmanlıcadada bulunmaktadır

osmanlıca türkçe sçzlükte geçen anlamı yağmur öncesi bora ,fırtına anlamına gelmektedir.

Saib Atay