Sabi isminin anlamı

sexi ınlav şabi yani şabi diye isim olmaz

baran nerel