İmran isminin anlamı

İmran ismi Kuran'da geçiyor. Üçüncü sureye bakın.

ibeytr